top of page

ละอองกลิ่นส้มสายน้ำผึ้ง

HONEY SUCKLE

ORANGE

ส้มสายน้ำผึ้ง.png

Price

Notes

Top  : Honey Suckle Flower, Lemon, Lime

Mid  : Honey Suckle Orange, Patchuli

Base : Honey, Sandalwood

 

Describe

Sensuous smell sweet refreshing blend of honey suckle family. Opening with aromas of lemon, lime and honey suckle flower. That smell sweet and sour not too bright. Soon the smell of honey suckle orange, it will be inserted into the clearly dominant. You feel the invigorating action with unique scents that Extracted from Thai honey suckle orange peel. At last, The base scents are the smell of honey and sandalwood incense to fix this perfume for last longer throughout the day.

 

กลิ่นหอมรัญจวนความหวานผสมความสดชื่นของตระกูลสายน้ำผึ้ง ด้วยกลิ่นเปิดของมะนาวเหลือง มะนาวเขียว และดอกสายน้ำผึ้ง ที่กลมกล่อมไม่อ่อนหวานและเปรี้ยวสดใสจนเกินไป ไม่นานนักกลิ่นของเปลือกส้มสายน้ำผึ้งก็จะแทรกเข้ามาเด่นแทนอย่างชัดเจน ให้คุณรู้สึกกระปรี่กระเปร่าด้วยเอกลักษณ์พิเศษของสรรพคุณกลิ่นส้มสายน้ำผึ้ง ที่สกัดจากเปลือกส้มไทยแท้ระคนด้วยพิมเสนจางๆ ก่อนจะเบาบางลงปิดท้ายด้วยความหอมหวานเบาๆ ของกลิ่นน้ำผึ้งและไม้จันทร์หอม ที่จะช่วยตรึงให้กลิ่นอยู่ได้นานตลอดวันอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยสูตรผสมพิเศษของละออง ซึ่งหาได้ยากในกลุ่มน้ำหอมโทนสดชื่นในปัจจุบัน

 

ราคาและขนาด.jpg
bottom of page