บรรดากลิ่นหอมโทนกลิ่นธรรมชาติ

FLOWER & FRUIT

ROSE TEA - ชากุหลาบ
WILD WATER PLUM - ดอกโมก
BUTTERFLY PEA - อัญชัน
PLUMERIA - ลีลาวดี
SANDALWOOD - ไม้จันทร์หอม
JASMIN TEA - ชามะลิ
PEONY - โบตั๋น
SIAM LILY - พลับพลึง
PEACH & PEAR - ลูกพีชลูกแพร์
INDIAN CORK - กาสะลอง
DRAGON FRIUT - แก้วมังกร
BREAD FLOWER - ชมนาด
Show More
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Google+ - White Circle
La Ong - Siam Perfume
00:00 / 00:00

© 2016 by Thitinan. Proudly created with MarLedwebdesign.com